Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

LIGHT THE NATURE


MASSIVE AND SOLID


WHITE UNDER BLUE


METAL TORTURING


GROUND LEVEL


Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

KEEP THE COLORS OUT


NO AIRCRAFTS


KEEP OFF THE DARKROOM


OPEN GATES


PROTECTING THE WAREHOUSE


747 x 1


747 x 4


Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

MIND THE CLOUDS


STAVROS NIARCHOS PARK No9


STAVROS NIARCHOS PARK No8


SPEARS NOT FOR FEAR


HIDING FROM THE SUN


QUARTER TO HOLE


BALANCED IN THE FRAME


STAVROS NIARCHOS PARK No7


SOLAR CHAIR


PATHWAY


Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

TESTING No7 (Nikon D5500 + Nikkor 10-20 vr)


TESTING No6 (Nikon D5500 + Nikkor 10-20 vr)


TESTING No5 (Nikon D5500 + Nikkor 10-20 vr)


TESTING No4 (Nikon D5500 + Nikkor 10-20 vr)


TESTING No3 (Nikon D5500 + Nikkor 10-20 vr)


TESTING No2 (Nikon D5500 + Nikkor 10-20 vr)


TESTING No1 (Nikon D5500 + Nikkor 10-20 vr)


Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

STRIKE


WHEN GROUND SPEAKS


READY TO FLY


GOING TO FLY


KOREAN


Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

THE YELLOW PERSPECTIVE


TURN TO THE RIGHT


BOY AND GIRL


THE SUN RISE REFUELING


THE GOLDEN HANGAR